Markkinointi-strategia

Miten yrityksesi eroaa kilpailijoista, mikä on sen ylivoimainen kilpailuetu ja mikä on brändin lupaus kuluttajille? Ketkä ovat asiakkaasi ja mitkä ovat ne keinot, joilla saat heidän tekemään oikean päätöksen yhä uudelleen?

Markkinointistrategian laatimisessa kysymys on pohjimmiltaan siitä, miten vaikeasti hahmotettavat asiat puristetaan selkeäksi kokonaisuuksiksi — ilman, että joutuu keksimään epäuskottavia ja kuluneita tarinoita, jotka eivät tarkoita juuri mitään.

Markkinointistrategia määrittelee yrityksen mindsetin – yhtenäisen tavan ajatella ja toimia jokapäiväisten ja niiden kautta suuremman linjan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suunnittelutyön tuloksena saat käyttöösi selkeän strategisen linjaston, joka on helppo jalkauttaa ja johon on helppo sitoutua.

Kick-off

Tutustuminen olemassa oleviin materiaaleihin ja dokumentaatioon osana valmistautumista workshoppiin.

Workshop

Nykytilanteen läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa — viestit, lupaus, erottuvuustekijät, kilpailuvaltit, tavoitteet, segmentointi, positionti, keinot. Tämän vaiheen tavoitteena on saada mahdollisimman kattava ja tarkka kuva yrityksen preesensistä ja tahtotilasta. 

Purku ja suunnittelu

Workshopissa saatujen tietojen rationalisointi ja markkinointistrategian laatiminen. 

Esittely

Uudet markkinointistrategian esittely. Tuloksena selkeä visuaalinen esitys, joka on helppo jalkauttaa organisaation eri tasoille ja käyttää markkinointiviestintää ohjaavana työkaluna.

Kysyttävää?
Lähetä viesti tai
jätä soittopyyntö