Markkinointi-strategia

Markkinointistrategia on yrityksen ylätason pelisuunnitelma, jonka avulla rakennetaan brändin julkisivua ja tuetaan myyntiä. Autamme tiimiäsi suunnittelemaan selkeän markkinointistrategian hyödyntäen työskentelyä helpottavia työkaluja, joiden avulla pääseminen maaliin on helppoa.

Suunnittelu lähtee liikkeelle kick off -palaverista, jossa kuulemme yrityksesi tarpeet ja teemme sen perusteella alustavan etenemissuunnitelman aikatauluineen. Työ etenee työpajojen muodossa, joita on 1 – 3 tai niin paljon, kuin työn luonne ja laajuus vaativat.  

Lopputuloksena saat kirkastetun arvolupauksen ja suunnitelman toimenpiteistä, joiden avulla tavoitat strategian mukaisia asiakkaita. Markkinointistrategian vuosikelloa tarvittaessa syvennetään kampanja- ja kanavatasolle ja tehdään tarvittavat varaukset ja jatkosuunnitelmat aina tuotantoon asti.  

Teemme tarvittaessa työn pohjaksi markkinaselvityksen tai kilpailija-analyysin. Meillä on laajaa ja monipuolista kokemusta kansainvälisen markkinoinnin markkinointistrategioista, mediasuunittelusta tai kampanjoinnista Viron, Kiinan, Baltian ja venäjänkielisillä markkinoilla.

Kick off -palaveri

Käynnistyspalaverin tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka kuva yrityksenne nykytilanteesta, tulevaisuuden näkymistä, tavoitteista, haasteista ja tarpeista. Vaiheen tuloksena syntyy alustava suunnitelma projektin etenemisestä. Tarvittaessa voimme tehdä työn pohjaksi markkinaselvityksen tai pienenmuotoisen kilpailijatutkimuksen.

Workshop

Työpajoja voi olla useampi kuin yksi. Jos osanottajia on isompi joukko ja mukana on esim. focus-ryhmien edustajia ja/tai muita tiimejä, on johdonmukaista pilkkoa kokonaisuus pienempiin vaiheisiin. Käytämme suunnittelussa nykyaikaisia työkaluja, joiden avulla ryhmätyöskentely on helppoa ja vaivatonta niin livenä kuin verkon yli. Lähtökohtamme tässä on se, että jokainen osanottaja saa äänensä kuuluville, ja työn tulokset ovat kaiken aikaa kaikkien nähtävillä.

Purku ja esittely

Työn päätteeksi saadut vastaukset puretaan ja rationalisoidaan, minkä jälkeen markkinointistrategia esitetään yrityksesi avainasemassa oleville henkilöille. Tässä kohtaa kirjataan viimeisimmät kommentit ja muutostoiveet, minkä jälkeen valmistetaan lopullinen versio haluamissanne formaateissa.

Jalkautus

Markkinointistrategian toteutumisen näkökulmasta on erityisen tärkeä, että se jalkautetaan organisaation kaikille tasoille. Jos asiakasrajapinnassa toimiva työntekijä ei tunne brändin arvoja ja arvolupauksen sisältöjä, tulee olemaan niiden lunastaminen käytännössä haastavaa. Strategiaa tarvittaessa syvennetään niin, että sen vaikutukset ja suunnitelmat ulottuvat aina tuotantoon asti.

Kysyttävää?
Lähetä viesti tai
jätä soittopyyntö