STAY Safe and Well

Asiakas
STAY Company
Projektihallinta
Mait Lukka
Työt
Verkkosivut

STAY Company on vuonna 2020 perustettu kansainvälinen kauneus- ja hygienia-alan yritys. Yrityksen perustan muodostavat STAY Safe ja STAY Well tuotebrändit joiden kehityksestä ja valmistuksesta vastaavat eurooppalaiset ja korealaiset alan asiantuntijat ja valmistajat.

Lue lisää projektista

STAY Company on vuonna 2020 perustettu kansainvälinen kauneus- ja hygienia-alan yritys. Yrityksen perustan muodostavat STAY Safe ja STAY Well tuotebrändit joiden kehityksestä ja valmistuksesta vastaavat eurooppalaiset ja korealaiset alan asiantuntijat ja valmistajat.

STAY Company on vuonna 2020 perustettu kansainvälinen kauneus- ja hygienia-alan yritys. Yrityksen perustan muodostavat STAY Safe ja STAY Well tuotebrändit joiden kehityksestä ja valmistuksesta vastaavat eurooppalaiset ja korealaiset alan asiantuntijat ja valmistajat.

Brändi ja sen nimi sai alkuunsa 2020 alkaneen pandemian seurauksena, kun yrityksen perustajat havaitsivat ihmisten alkaneen käyttää enenevässä määrin terveyteen ja turvallisuuteen viittaavia ilmaisuja.

Näistä toiveista muodostui STAY yrityksen ja sen kehittämien tuotteiden keskeinen toimintafilosofia – laadukkaat tuotteet joiden tavoitteena on lisätä niiden käyttäjien turvallisuutta ja hyvinvointia. STAY tuotteet löysivät nopeasti markkinansa ja ovat myynnissä jo useassa maassa ympäri Eurooppaa, mukaan lukien Suomi ja Ruotsi.

Lähtökohta

Uuden yrityksen ja sen brändien digitaalisen preesensin luominen tiiviillä aikataululla ja kustannustehokkaasti, olivat projektille asetettuja reunaehtoja. Uusien verkkosivujen oli vastattava nykyaikaisia vaatimuksia, niin teknisesti kuin visuaalisesti. Uusi toimija tarvitsi uuden ja modernin ilmeen, jolla esittäytyä jo ennestään erittäin kilpailluilla markkinoilla. Koska yritys tähtää vahvasti kansainvälisille markkinoille, oli verkkosivujen ilmeessä ja ratkaisuissa huomioitava myös eri markkinoiden erityispiirteet, kilpailijatilanne ja erottuvuustekijät.

Ratkaisu

Huomioiden projektin aikataulu ja käytössä olevat resurssit, verkkosivu päätettiin toteuttaa Webflow -alustalle, hyödyntäen sen monipuolisia ja kehittyneitä suunnittelu ja teknisiä ominaisuuksia. Koska sivuston rakenne ja sen toiminnallisuudet ovat tässä vaiheessa melko yksinkertaiset, osoittautui Webflown käyttö hyväksi ratkaisuksi. Lisäksi asiakas ohjeistettiin heti prosessin alussa Webflow:n käyttöön, mikä mahdollisti osan toimenpiteiden suorittamista omin voimin.

Projektia toteutettiin yhteistyössä asiakkaan kolmen tiimin kanssa, jotka sijaitsivat Saksassa, Suomessa ja Virossa. Kilpailija- ja markkinakartoituksen jälkeen asiakkaalle esitettiin ajatuksemme sivuston tulevasta rakenteesta, värimaailmasta ja visuaalisista yksityiskohdista. Suunnittelun ja teknisen toteutuksen eri vaiheet kommunikoitiin saumattomasti kaikille osapuolille.

Toimintamallimme on kehitetty mahdollisimman suoraviivaiseksi, jossa asiakas pääsee myös itse osallistumaan tekniseen prosessiin, suorittamaan sille annettuja tehtäviä ja seuraamaan ja kommentoimaan sivuston kehittymistä. Malli mahdollisti huomattavat ajalliset ja rahalliset säästöt, mm. korjauskierrosten määrää optimoimalla.

Tulos

Uudet sivustot olivat julkaisuvalmiit annetun aikataulun puitteessa. Erottuva rakenne, värimaailma, tuotteiden mallit ja niiden esille sekä erilaiset tehosteet saivat erinomaisen vastaanotot asiakkaan myyntitiimeissä sekä niiden asiakkaiden keskuudessa ympäri Eurooppaa.

– We love our new website, in particular the simplicity and clarity. Quba did a great job to understand what we wanted but was also flexible along the way to adjust to our needs. I liked that they did not only execute what we asked, but also brought in their expertise and perspective on what makes sense, – Roland Morath, Brand Manager, STAY Company, Saksa.

Sivuston tuloksia ja digitaalisen preesensin vaikutusta seurataan Google seurantatyökalujen, sekä asiakaspalautteiden valossa. Uuden alustan käyttö mahdollistaa sivuston jatkuvan kehittämisen STAY Company brändien muutostarpeita huomioiden.

Asiakas

STAY Company

Projektihallinta

Mait Lukka

Verkkosivutoteutus

Slava Solovyev

Palaa portfolio näkymään
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Muut caset