Markkinointi-suunnitelma

Markkinointisuunitelma asettaa konkreettiset ja mitattavat tavoitteet sekä määrittää keinot päästää niihin. Hyvä markkinointisuunitelma pohjautuu sen lisäksi dataan.

Autamme luomaan markkinointisuunnitelman, jonka avulla varmistat, että potentiaalisia asiakkaita puhutellaan oikealla tavalla ja asiat tehdään oikeassa järjestyksessä — ilman  ajanhukkaa ja päällekkäisyyksiä.

Kilpailija-analyysi

Ketkä ovat tärkeimmät kilpailijasi ja mitä he tekevät saavuttaakseen asemansa? Dataan perustuva analyysi laajentaa näköpiiriä ja antaa hyvän lähtökohdan monipuolisen markkinointisuunnitelman laatimiseksi. 

Ketkä ovat ideaaliasiakkaasi?

Kuinka hyvin tunnet kohderyhmäsi? Tunnetko sen suosimia kanavia ja kiinnostuksen kohteita? Autamme muodostamaan tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan potentiaalisen kohderyhmän ajattelutavasta ja motiiveista, mikä puolestaan edesauttaa mielenkiintoa herättävien sisältöjen tuottamisessa ja oikeiden kanavien valinnassa.

Mittaaminen ja nykytilanteen analyysi

Tavoitteiden asettamiseksi on aina hyvää selvittää yrityksen nykytilanne — esimerkiksi tutkimalla käytössä olevaa dataa. Lukuihin perustuvan tiedon valossa on huomattavasti helpompaa asettaa ajassa mitattavia realistisia tavoitteita. 

Hyväksi koetut käytännöt

Ennen kuin aloitat täysin puhtaalta pöydältä haluaisimme selvittää, mitä kaikkea olette kokeilleet ja mitkä käytännön ovat koettu erityisen toimiviksi. Näin vältytään tilanteista, jossa samaan veteen mennään kahteen kertaan — ja toisaalta.

Kysyttävää?
Lähetä viesti tai
jätä soittopyyntö