Markkinointi-suunnitelma

Markkinointisuunitelma asettaa konkreettisia ja mitattavia tavoitteita sekä määrittää keinot päästää niihin. Hyvä markkinointisuunitelma pohjautuu sen lisäksi datan mittaamiseen, kilpailijoiden asemaa tutkivaan analyysiin sekä pureutuu siihen, mitä ideaaliasiakkaasi oikeasti haluavat.

Autamme yritystäsi luomaan markkinointisuunnitelman, jonka avulla varmistat, että potentiaalisia asiakkaita puhutellaan oikealla tavalla ja asiat tehdään oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan — ilman turhia päällekkäisyyksiä ja ajanhukkaa.

Uskaltaisimme väittää, että ilman markkinointisuunnitelmaa toimenpiteet ovat toisistaan erillään olevia nopeaan hätään tehtyjä ad hock -toteutuksia, joilla ei pitkällä aikavälillä ole kokonaismielikuvan ja tulosten saavuttamisen näkökulmasta mitään arvoa. Olisiko nyt oikea hetki tehdä askel kohti jatkuvampaa ja harkitumpaa markkinointia?

Kilpailija-analyysi

Ketkä ovat tärkeimmät kilpailijasi ja mitä he tekevät saavuttaakseen asemansa? Dataan perustuva analyysi laajentaa näköpiiriä ja antaa hyvän lähtökohdan monipuolisen markkinointisuunnitelman laatimiseksi. 

Perfect clients eli ketkä ovat ideaaliasiakkaasi?

Kuinka hyvin tunnet kohderyhmäsi? Tunnetko sen suosimia kanavia ja kiinnostuksen kohteita? Autamme muodostamaan tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan potentiaalisen kohderyhmän ajattelutavasta ja käyttäytymisestä, mikä puolestaan edesauttaa mielenkiintoa herättävien sisältöjen tuottamisessa ja oikeiden kanavien valinnassa.

Mittaaminen ja nykytilanteen analyysi

Tavoitteiden asettamiseksi on aina hyvää selvittää yrityksen nykytilanne — esimerkiksi tutkimalla käytössä olevaa data. Lukuihin perustuvan tiedon valossa on huomattavasti helpompaa asettaa ajassa mitattavia realistisia tavoitteita. 

Hyväksi koetut käytännöt

Ennen kuin aloitat täysin puhtaalta pöydältä haluaisimme selvittää, mitä kaikkea olette kokeilleet ja mitkä käytännön ovat koettu erityisen toimiviksi. Näin vältytään tilanteista, jossa samaan veteen mennään kahteen kertaan — ja toisaalta.

Kysyttävää?
Lähetä viesti tai
jätä soittopyyntö