Huomioi nämä asiat, kun suunnittelet monikanavaista kampanjaa

22.1.2022
Markkinointi
4 min

Näiden vinkkien avulla alennat tehokkaasti tuotantokuluja ja pidät monikanavaisen kampanjan ilmeen ja viestit yhtenäisinä kanavasta riippumatta.   

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Tavoite ilman hyvää suunnitelmaa on pelkkä unelma, kun epäonnistut alkuvalmisteluissa, valmistaudu epäonnistumaan itse suorituksessa — kaikkien näiden lausahdusten viesti on hyvin selkeä: perusteellisen valmistautumisen ja suunnitelmallisuuden roolia ei voi ylimitoittaa. 

Kokosimme yhteen vinkkejä, joiden avulla säästät resursseja (hermoja, aikaa, rahaa) ja saat  kampanjallesi lennokkaan lähdön. 

1. Aloita huolella tehdystä briifistä

Huolellisesti tehdyllä briifillä on iso merkitys kustannusten hallinnan näkökulmasta, sillä suunnittelutiimi pääsee suoraan asian ytimeen ja väärien tulkintojen (=turhan työn) mahdollisuus pienenee. 

Kerro mahdollisimman kattavasti, mitkä ovat kampanjasi tavoitteet (myynnin, strategian ja imagon tasolla), yksilöi kohderyhmät, luettele kilpailutekijät sekä pääviestit yleisellä tasolla. Kerro siis, miksi kampanja tehdään ja mihin sillä pyritään? Mikä on kampanjan tone of voice ja mahdollinen tyylilaji? Onko sinulla alustavaa ajatusta siitä, millainen voisi olla kampanjan visuaalinen ilme? Mitkä ovat kampanjan aikataulut, käytössä olevat resurssit, roolitukset ja budjetti? 

Kunnon briiffi on kuin huolella tehty kotiläksy. Sen avulla ymmärrät itsekin paremmin, mitä olet tilaamassa ja tekemässä. Muista lisäksi toimittaa tekijöille brändisi graafisen ohjeen, logot, fontit ja esim. tuotekuvat tai videot.

Kerro briifissä seuraavat asiat:

 • Myynti- ja muut mitattavat tavoitteet (konversiot, kontaktit, varaukset)
 • Kohderyhmät, kilpailuedut ja pääviestit
 • Budjetti, aikataulut, resurssit ja roolit
 • Tone of voice, kampanjan teema ja tyylilaji
 • Onko jotakin sellaista, mikä pitää huomioida suunnittelussa, esim. palkinnot, uutuudet yms.
 • Muista toimittaa tekijöille yrityksesi brändikäsikirjan, graafisen ohjeen, logon ja fontit
Kuvauspäivän suunnittelu
Muista kuvauspäivän suunnitelmassa huomioida kaikki kanavat ja tarvittavat aineistot.

2. Huomioi eri formaatit ja kanavat 

Monikanavaisen kampanjan toteutus tarkoittaa käytännössä useita eri formaatteja ja jopa kymmeniä eri tiedosto- ja kuvakokoja. Tehtävänäsi on varmistaa, että kampanjan viestit ja ilme pysyvät yhtenäisinä kanavasta riippumatta niin perinteisten kuin digitaalisten medioiden puolella. Taltioi eri medioiden deadlinet, aineistojen koot ja vaatimukset erilliseen tiedostoon, niin tiedät missä mennään.   

Tuotannon sujuvuuden näkökulmasta on tärkeä, että kampanjan visuaalisuus on formaatista tai aineiston koosta riippumaton ja taipuu kevyesti eri käyttötarkoituksiin, oli kyseessä pystysuuntainen pysäkkijuliste, vaaka lehti-ilmoitus, mikrokoinen verkkobanneri tai laskeutumissivun pääkuva.

Se, mikä toimii perinteisellä ruudulla ei välttämättä toimi sosiaalisessa mediassa. Esim. mobiililaitteita ajatelleen pysty- tai neliömuotoinen video/kuva toimii aina paremmin kuin vaaka. Muista tekstittää someen tulevat video, koska esim. Facebookissa ja Instagramissa ne esitetään oletuksena äänettömänä.

Varmista seuraavat asiat:

 • Listaa kanavat ja mediat 
 • Taltioi omaan tiedostoon aineistojen formaatit, koot, aineistopäivät ja yhteyshenkilöt 
 • Varmista, että kampanjan ilme ja viesti on yhtenäinen formaatista ja kanavasta riippumatta

3. Optimoi tuotanto

Ennen tuotannon käynnistämistä käy vielä kertaalleen tekijöiden kanssa kampanjan tavoitteet, vaadittavat aineistot ja aikataulut — näin mikään tärkeä yksityiskohta ei jää tiimiltä huomaamatta. Etenkin käyttöön tulevien kuva- ja videoaineistojen riittävä laatu pitää varmistaa etukäteen, näin vältytään viime hetken yllätyksiä esim. painoaineistojen tuotannon yhteydessä. 

Tuotannon edetessä syntyy tekijöiden ja asiakkaan välillä paljon eritasoista viestintä: ajatustenvaihtoa puhelimessa, chattailua pikaviestipalveluissa, päivittämistä projektihallintajärjestelmissä sekä luonnollisesti viestittelyä sähköpostissa. On hyvä sopia missä kanavassa ja muodossa tapahtuu vedosten kommentointi ja tiedostovaihto, onko esim. käytössä erillista projektihallintajärjestelmää tai palvelintaa.

Suurimmat tuotantokulut syntyvät ylimääräisistä kuvauspäivistä (tila- ja laitteistovuokrat, matkat, tiimin ja näyttelijöiden palkan jne). Pyri optimoimaan tuotantoa keskittämällä video- ja still-kuvaukset samalle päivälle. Kuvauksiin aina liittyy odottelua ja tätä aikaa voi käyttää hyödykseen: harvemmin kaikki näyttelijät ovat samanaikaisesti kuvassa. Tätä aikaa voi hyvinkin käyttää still-kuvauksiin rinnakkaisessa setissä.

Muista nämä asiat:

 • Käy ennen tuotannon aloittamista kertaalleen kampanjan tavoitteet, aineistotarpeet ja aikataulut 
 • Sovi ennakkoon käytettävät viestintäkanavat ja vedosten toimitustavat.
 • Tuplavarmista käyttöön tulevien kuvaaineistojen riittävä laatu ja sopivuus
 • Videokuvauksissa pyri minimoimaan kuvauspäivien määrä 
 • Suunnittele kuvausaikataulut niin, että odotteluun menevä aika käytetään tehokkaasti, esim. still-kuvauksiin.
Mainoskuvaukset - Quba

4. Analysoi ja opi 

Tutkimalla dataa saat arvokasta tietoa kampanjan onnistumisesta. Tee mahdollisuuksien mukaan pienimuotoinen kysely myyntipisteissä ja selvitä asiakkaiden mielipiteet. Käy tiimisi kanssa läpi kampanjan onnistumiset ja selvitä, mitä olisi voinut tehdä toisin. 

 • Peilaa Google Analytiikasta ja Tag Managerista saatu data myyntilukuihin
 • Tutki eri medioista saadut raportit ja arvioi niiden tehokkuutta 
 • Kysy kuluttajien mielipidettä ja selvitä kanavien tehokkuutta kuluttajan näkökulmasta
 • Huomioi tulokset seuraavaan kampanjan suunnittelussa. 

Miten voimme olla avuksi?

Oletko suunnittelemssa mainoskampanjaa ja mahdollisesti moneen eri kanavaan? Ota yhteyttä, niin neuvomme mielellämme miten pääset alkuun.

Pääkuva: Quba Advertising

Haluatko myydä palveluitasi virolaisille?

Haluatko kuulla lisää markkinoinnin mahdollisuuksista Virossa? Ota yhteyttä, niin kerromme miten tavoitat virolaisia matkailijoita ja luot uusia asiakassuhteita!

Nämäkin saattavat kiinnostaa