Kuva- ja videotuotannot

Tehokas markkinointi ei ole mahdollista ilman hyvin suunniteltuja kuva- ja videosisältöjä. Kuvapankit tarjoavat toki nopeaa apua kasvaviin kuvatarpeisiin, mutta nykypäivän tietoiset kuluttajat osaavat helposti tunnistaa sellaisten kuvien alkuperän. Huonolla tuurilla sama kuva voi olla käytössä laajemminkin eri toimijoiden materiaaleissa, puhumattakaan kilpailijoista. 

Jos yrityksen tavoitteena on erottua kilpailijoista, niin mikä muu, kuin aidossa ympäristössä otettu kuva voi tuoda esiin tuotteen valtit, sen taustalla olevat persoonat tai brändin omaleimaiset piirteet? Kuvien avulla rakennetaan mielikuvia ja luodaan tunnesiteitä asiakkaisiin, esitellään tuotteiden parhaat puolet sekä tuetaan myynnin ja markkinoinnin prosesseja.

Videosisältöjen dominoiva rooli korostuu yhä selkeämmin verkko- ja somemarkkinoinnissa. Siinä, missä laadukas kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, video kertoo vähintäänkin tuplasti enemmän. Laadukkaiden videoiden haasteena on pitkään ollut niiden korkeat tuotantokustannukset, mutta teknologian kehityksen myötä nekin ovat laskeneet maltilliselle tasolle ja ovat yhä useamman yrityksen ulottuvissa.  

Tarjoamme kokonaisvaltaisia still- ja videokuvauspalveluja luovasta konseptoinnista valmiisiin toteutuksiin asti. Kustannustehokkuus tarkoittaa tapauksessamme sitä, että panostamme mm. kuvausaikataulujen suunnitteluun tavoitteenamme karsia turhat siirtymät, vuokrat ja kuvauspäivät aina, kun se on mahdollista — laadusta tinkimättä. Onhan yksi kuvauspäivä aina edullisempi kuin puolitoista tai kaksi.

Kuvausten suunnittelu

Kuvausten suunnittelu lähtee liikkeelle tarpeiden kartoituksesta — mitä ja mihin tarkoituksiin kuvia / videoita tarvitaan ja paljonko niiden toteutukseen on budjetoitu varoja? Mikä on kuvien ja videoiden tavoite? Missä kanavissa niiden on tarkoitus näkyä? Seuraavassa vaiheessa siirrytään miettimään luovaa konseptia / käsikirjoitusta, jonka pohjalta luodaan tarkempi kuvaussuunnitelma ja aikataulut. 


Aikataulut ja tuotannon optimointi

Hyvällä suunnittelulla voidaan optimoida aikatauluja ja karsia turhia kustannuksia. Nyrkkisääntö on, että still- ja videokuvauksia kannattaa aina keskittää samalle päivälle, sillä se on kustannustehokkasta. Samalla varmistetaan, että kuvat ja videomateriaalit ovat visuaalisesti keskenään synkassa (mm. sääolot, valo ulkokuvissa, maskit, puvustus). Kun tuotanto jakautuu kahdelle päivälle, tarkoittaa se automaattisesti kulujen tuplaantumista (mm. laitteiden ja kaluston vuokrat, mallien, tiimin jäsenten sekä maskin palkkiot, hotelli- ja matkakustannukset).


Luova konsepti

Luovan konseptin pohjana käytetään benchmarkkeja sekä kilpailija-analyysiä. Tavoitteenamme on siis selvittää, miltä kilpailijoiden tuotteet ja palvelut näyttävät ja mitä voimme tehdä toisin — eli paremmin ja erottuvammin. Konseptin suunnitteluvaiheessa lähtökohtaisesti mietitään sellaisia ideoita, jotka ovat toteuttamiskelpoisia.


Käsikirjoitus

Käsikirjoitusvaiheessa alustavia ideoita syvennetään ja mietitään yksityiskohtia repliikkien / toimintojen tasolla. Käsikirjoituksen pohjalta luodaan kuvakäsikirjoitus eli storyboard, joka ottaa kantaa kuvakulmiin, toimintojen suuntiin, kuvien kokoihin sekä muihin tärkeisiin seikkoihin. Storyboard helpottaa kuvausryhmän työtä ja tarjoaa yksityiskohtaisen käsityksen siitä, mitä kuvissa tapahtuu — tämäkin on tärkeä osa kulujen optimointia.


Casting

Mallien ja näyttelijöiden hyödyntäminen tarkoittaa maskeeraaja tai puvustajan palkkaamista. Kannattaa varata erillinen budjetti mallien / näyttelijöiden palkkoihin. Palkkioiden suuruus voi vaihdella sadoista muutamiin tuhansiin euroihin.


Stailaus

Stylistin palveluiden käyttöä voidaan arvioida suunnitteluvaiheessa. Ammattilaisen jälki näkyy ulospäin ja on aina eduksi, kun halutaan erottautua kilpailijoista. Stailausta on hyvää miettiä silloin, kun kyse on esim. ruoka-, tuote- tai erilaisten kiinteistöjen / tilojen kuvauksista.